Economische kracht in prachtomgeving

26 Organisaties uit het maatschappelijk middenveld in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vormen samen het Gebiedsplatform

Activiteiten en projecten van het Gebiedsplatform zijn erop gericht om samen de kracht en pracht van de regio te ontwikkelen

Betrokken personen bij de Ablasserwaard-Vijfheerenlanden delen hun visie, mening, waardering of juist een kritische noot