Economische kracht in prachtomgeving

Gebiedsontwikkeling met het Gebiedsplatform

Het Gebiedsplatform houdt woensdag 13 november in dorpshuis de Hoek in Hoogblokland een bijeenkomst over Gebiedsontwikkeling. Het Gebiedsplatform staat vaak aan de wieg van gebiedsontwikkelingen in de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Samen met 22 maatschappelijke organisaties zet zij zich in voor een vitale regio.

 

Woensdag 13 november gaat ze in gesprek met de streek over alle ontwikkelingen in het gebied. Nadruk ligt daarbij op zes thema’s uit de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Dit zijn Landschapsontwikkeling, Vrijetijdseconomie, Waterveiligheid, Bodemdaling, Energietransitie (RES) en de Agrarische Economie.

Als voorbeeld van gebiedsontwikkeling in het klein zoomt ze in op het Broeks boerderijtje, maar hoe ziet de gebiedsontwikkeling regio breed eruit? Verder komen aan bod de voortgang van het project VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing), de cursus Waard om te Weten die opleidt tot Waardkenner. Ook komt de samenwerking in de regio aan bod tussen de provincies en de gemeenten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden na de herindeling. Tot slot kijkt het Gebiedsplatform naar de toekomst, welke thema’s kan zij in 2020 oppakken?

 

 

 

 

Gebiedsplatform AV | Gebiedsontwikkeling met het Gebiedsplatform