13 april 2016 : Stad & Land: een hechte band!

CDA Fractie werkbezoek (3)Themabijeenkomst 2016

Datum  : Woensdag 13 april 2016

Tijd        : 20.00 uur (inloop 19.30)

Plaats    : Dorsphuis De Spil

Willem v.d. Heerikweg 1

Bleskensgraaf

 

Stad  & Land

Stad en platteland hebben elkaar veel te bieden en de term stad-land relatie kunnen we inmiddels overal om ons heen horen. Het Gebiedsplatform ziet verschillende  invalshoeken om de stad-land relaties op te bouwen en op veel plaatsen komen initiatieven op. Het Gebiedsplatform AV wil deze initiatieven samenbrengen en  partijen inspireren en verbinden, zodat kansen in het grotere geheel worden gezien en gezamenlijk benut. Daar gaat deze themabijeenkomst over:

 • Onderlinge afstemming en interpretatie van definitie “Stad-Land relatie” : wat is dat en hoe geven we dit nu concreet handen en voeten
 • Behoeften vanuit stad en vanuit platteland in beeld brengen: kansen benoemen
 • Ervaringen uit andere gebieden delen: inspireren
 • Partijen met elkaar in contact brengen, onderling gesprek faciliteren, verbinden: match making
 • Concrete afspraken maken voor vervolgacties

 

Programma

 1. Opening door vice-voorzitter Jan Boele
 2. Introductie op het thema door Sharona de Klerk (LTO)
 3. Pitches: waarin vanuit verschillende thema’s partijen zich voorstellen en vertellen hoe zij  bouwen aan stad-land relaties en met wie zij dit willen doen:
 • Korte Ketens
 • Educatie
 • Toerisme
 • Gezondheid
 • Overheden
 1. Pauze
 2. Match making :  Concrete voorbeelden  en potentiële projecten
 3. Afspraak vervolgactie(s) &  afsluiting

 

Na afloop is er onder het genot van een hapje en een drankje volop gelegenheid om na te praten.

Download