Bijeenkomst VAB avond

Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing vastgesteld en gereed voor implementatie In november 2017 organiseerde het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een drietal avonden rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De avonden gingen over het landschap, de stoppende boer en …

VAB Beleid vastgesteld en gereed voor implementatie Read more »