Suzanne Bollen op de eerste participatieavond van het Gebiedsplatform (foto: Jacques Verhagen)

Aanmelden voor de tweede participatieavond op maandagavond 6 februari kan met deze link: aanmeldformulier. Op de tweede participatieavond van het Gebiedsplatform gaan we in discussie over landschappelijke inpassing aan de hand van concrete beelden. Waar kunnen we een kleine windturbine plaatsen …

Aanmelden – 6 februari participatieavond kleine windturbines Read more »