3 oktober 2012 Interactieve bijeenkomst Alblasserpoort

Werkorganisatie De Waard nodigt alle indieners van een projectplan binnen de Alblasserpoort uit voor informatieve bijeenkomst, waarbij alle ingediende plannen worden geïnventariseerd en informatie uitgewisseld. Gezamenlijk zullen de samenswerkingsmogelijkheden bekeken worden.

Het Gebiedsplatform is als procespartner betrokken bij de ontwikkeling van de Alblasserpoort.

Datum woensdag 3 oktober 2012
Tijd 16.30 uur
Plaats Café Restaurant Nel in de Krom, Oosteinde 6 te Oud-Alblas