60 jaar SIMAV: jubileum om vlag voor te hijsen!

Windkracht vervangen door machine-energie

door: Henk Bovekerk (Bestuurslid SIMAV)
DeLiefde©ceesvdwal.nl.
DeLiefde©ceesvdwal.nl.

Oprichting van SIMAV in 1956

Het fundament voor de organisatie werd gelegd in Streefkerk, het dorp waar SIMAV sinds 2009 in korenmolen De Liefde het bestuurlijke centrum heeft gevestigd. Kees Bakker, erevoorzitter van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) heeft in maart 1956 de oprichting van nabij meegemaakt. Als toeschouwer eigenlijk. Toen besloten werd tot de oprichting van de stichting stond hij er ‘met zijn neus bovenop’.

Streefkerks toenmalige burgemeester Dekking zag in de jaren vijftig van de vorige eeuw als het ware vanuit zijn werkkamer de aftakeling van de vijf molens van de polder Streefkerk met Kortenbroek. De mechanisatie had ook in deze polder om zich heen gegrepen. Windkracht werd vervangen door machine-energie! De provincie Zuid-Holland had reeds een sloopvergunning voor enkele molens afgegeven. Burgemeester Dekking mobiliseerde collega’s en leden van poldersturen om het onheil te keren. Dezelfde problematiek gold namelijk ook voor molens in andere gemeenten.

De jonge Bakker, Streefkerker van geboorte, stapte op 1 januari 1956 als ambtenaar (de jongste van drie ambtenaren van de gemeente) het gemeentehuis binnen. De moleninformatie kreeg hij tijdens koffiepauzes toegediend.  SIMAV werd opgericht. Bakker zegt daarover: ,,In die tijd bestond het fenomeen “intergemeentelijke samenwerking” niet of nauwelijks. De enige samenwerkingsverbanden waren de Burgemeesterskring en de Secretarissenkring. Beide clubs kwamen ieder afzonderlijk één keer per maand bijeen in het Stadhuis van Gorinchem. Gesteld kan worden dat de oprichting van SIMAV het eerste echte samenwerkingsverband was in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Bovendien werden toentertijd van de vergaderingen van de Burgemeesterskring uitgebreide verslagen gemaakt. Die verslagen mocht ik dan in het archief opbergen en uiteraard las ik ze eerst.”
De eerste bestuursvergadering van SIMAV vond plaats in Streefkerk. ‘’Ik mocht koffieschenken en de sigaren en sigaretten klaar zetten,’ zo vertelt Bakker.

Kees Bakker, van jongste ambtenaar tot gemeentesecretaris in Streefkerk, daarna vanaf 1978 burgemeester van Ameide en Tienhoven en van 1986-2004 van Giessenlanden. Bakker was van 1972 tot 2012 secretaris en later voorzitter van SIMAV; bij zijn vertrek werd hij erevoorzitter van de molenclub. Financieel is SIMAV nog altijd sterk afhankelijk van de gemeenten en dat wordt door gemeentebestuurders soms wel uit het oog verloren. ‘Uit onwetendheid’ zou je kunnen zeggen. SIMAV geeft geen inkomsten uit eigen bronnen, bijvoorbeeld entreegelden.

OudeWetering©ceesvdwal.nl.
OudeWetering©ceesvdwal.nl.

29 Molens

SIMAV is eigenaresse van 29 molens; de vier Gorcumse molens komen er zeer waarschijnlijk in 2016 bij.

Jubileum

Zestig jaar SIMAV, een jubileum om de vlag voor te hijsen; er zijn echter geen grote feesten gepland. Het geld is er niet voor en als het er wel is, wordt het besteed aan het onderhoud van de molens.

Het jubileum krijgt extra aandacht in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 maart (aanvang 10.00 uur) in het Stadhuis van Gorinchem.