Aanmelden – 6 februari participatieavond kleine windturbines

Aanmelden – 6 februari participatieavond kleine windturbines
Suzanne Bollen op de eerste participatieavond van het Gebiedsplatform (foto: Jacques Verhagen)

Aanmelden voor de tweede participatieavond op maandagavond 6 februari kan met deze link: aanmeldformulier.

Op de tweede participatieavond van het Gebiedsplatform gaan we in discussie over landschappelijke inpassing aan de hand van concrete beelden. Waar kunnen we een kleine windturbine plaatsen en waar niet? Wat voor beleid is nodig om dit te bereiken? Samen dragen we concrete bouwstenen aan voor het beleid.

Op de eerste participatieavond (30 november) gingen we met elkaar in gesprek over de voor en nadelen van kleine windturbines en hoe en onder welke voorwaarden deze in het landschap passen. De opbrengst van deze avond heeft het Gebiedsplatform uitgewerkt tot advies aan de raad.
Het hele advies is te lezen op de volgende pagina: advies en terugblik. De uitgangspunten van het college zijn besproken op 12 januari en te lezen op de gemeentepagina (uitgangspunten en raadsvoorstel).

De volle breedte van regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden, van burger tot raadslid, tot MKB-ondernemer en breder nodigen we uit om deel te nemen aan de participatieavonden. Samen gaan we het gesprek aan over kleine windturbines en geven we het gebied een stem. 

De tweede avond vindt plaats op 6 februari in De Til in Giessenburg en begint om 20.00 (inloop 19.30 uur).
Meer informatie, zoals het programma, delen we via sociale media van het Gebiedsplatform, de projectpagina en mail nadat u zich heeft aangemeld.