Aftrap Ons Mijn tijdens eerste PlattelandsCafé

Introductie Ons Mijn op 15 mei 2012. Download hier de uitnodiging: Ons Mijn in PlattelandsCafé

Thema van de eerste editie van het PlattelandsCafé  is “Gebiedsontwikkeling”.  Het gebied staat voor de uitdaging zelf en met anderen initiatieven te nemen en er zo voor te zorgen dat wij met elkaar de prachtige, oorspronkelijke karakteristieken van het gebied kunnen blijven koesteren en verder ontwikkelen. Willen wij deze karakteristieke elementen behouden, dan zullen we gezamenlijk onze schouders eronder moeten zetten.

In dit kader heeft het Gebiedsplatform het project “Ons Mijn” geïnitieerd. Dit project is bedoeld om het gebiedsproces te organiseren waarbij de mensen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden concreet betrokken worden/blijven bij het behoud van de karakteristieke elementen in het gebied, met betrekking tot natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie of waterbeheer. Tijdens het PlattelandsCafé zal de aftrap van  het gezamenlijke gebiedsproject project “Ons Mijn” plaatsvinden.

Meer over PlattelandsCafé

Meer over Ons Mijn