Onder het genot van een hapje en een drankje is op donderdagmiddag 4 september 2014  gebiedsdeal  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ondertekend. Met de ondertekening van deze Groenblauwe Gebiedsdeal hebben Provincie Zuid-Holland en de regionale partijen (o.a. Blauwzaam, Gebiedsplatform, Gemeenten in AV, Drechtsteden, SWEK, …

Gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een feit Read more »

Zelforganiserend, hoe werkt dat? De maatschappelijke veranderingen gaan ons allemaal aan en we kennen ze inmiddels wel: de begrippen als ‘participatiesamenleving’, ‘burgerinitiatieven’, ‘zelforganisatie’, ‘doe-democratie’, ‘civil society’. Verschillende termen die langzaamaan gemeengoed beginnen te worden in debatten, beleidsdocumenten, bedrijfsstrategieën, marketingcampagnes en …

24 september 2014: Themabijeenkomst Zelforganiserende Samenleving Read more »