Suzanne Bollen op de eerste participatieavond van het Gebiedsplatform (foto: Jacques Verhagen)

Aanmelden voor de tweede participatieavond op maandagavond 6 februari kan met deze link: aanmeldformulier. Op de tweede participatieavond van het Gebiedsplatform gaan we in discussie over landschappelijke inpassing aan de hand van concrete beelden. Waar kunnen we een kleine windturbine plaatsen …

Aanmelden – 6 februari participatieavond kleine windturbines Read more »

Sfeerimpressie van de eerste participatieavond (foto: M. Kok)

Gemeente Molenlanden heeft het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden gevraagd om participatieavonden te organiseren en zo het belang en de wensen van het gebied te waarborgen. Het Gebiedsplatform heeft een brede achterban en 25 aangesloten organisaties en vertegenwoordigt zo het algemene belang …

Terugblik en advies Gebiedsplatform- Participatieavond kleine windturbines Read more »

Het Gebiedsplatform organiseert dit najaar een participatie avond over het onderwerp “Kleine Windturbines”. Er is grote behoefte aan meer duurzaam opgewekte energie, zijn kleine windturbines dan een mogelijke oplossing?  Willen we in onze regio op meer plekken duurzame energie opwekken …

Save the date: participatieavond 30 november Kleine windturbines Read more »