Beeldkwaliteit

De commissie Beeldkwaliteit is in 2011 ontstaan door de samenvoeging van de Commissie Openbare Voorzieningen en de Commissie Streekeigen Bebouwing. De commissie houdt zich bezig met de juiste inpassing van voorzieningen in binnen-en buitengebied. De commissie Beeldkwaliteit adviseert en denkt mee over plannen en projecten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Als leidraad gebruikt de commissie Beeldkwaliteit de visie Beeldkwaliteit, die in 2014 gepubliceerd is.

Leden:

  • Martin Brand (Vereniging van Waterstaatsgeschiedenis)
  • Teus van Dijk (Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen)
  • Cor Revet (Adviseur vanuit het Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)
  • Jan Terlouw (Adviseur en ontwerper gebouwde omgeving)
  • Jacques Verhagen (Natuur en Vogelwacht “De Alblasserwaard”)

Adviesaanvragen kunnen ingediend worden bij het secretariaat.

Visies/Projecten:

Het verhaal in Beeld (Beeldkwaliteitsplan 2014)