Burgerinitiatieven voor goede digitale bereikbaarheid

bewonersavond glasvezel molenwaard ottoland
In de streek lopen enkele belangrijke en veelbelovende burgerinitiatieven om via de aanleg van een glasvezelnet iedereen (ook in het buitengebied) toegang te verschaffen tot breedband-internet. Deze initiatieven verdienen steun omdat het gebied daarmee een voorsprong kan nemen en het burgerinitiatief een belangrijke voorbeeldfunctie heeft in het bevorderen van maatschappelijke cohesie .  Het blijkt echter  in de praktijk niet altijd gemakkelijk om voldoende draagvlak voor dergelijk bottom-up initiatieven bij de bevolking te krijgen, aangezien er onbewust nog veel onbekendheid onder burgers en bedrijven is over nut en noodzaak dit maatschappelijk te organiseren.

Na gemeente Giessenlanden is nu ook in gemeente Molenwaard een burgerinitiatief gestart om in de gehele gemeente glasvezel aan te leggen, OOK in de buitengebieden. In Giessenlanden zijn de graafwerkzaamheden inmiddels gestart.

Voordat in Molenwaard de werkzaamheden kunnen starten, moet eerst voldoende belangstelling zijn onder de bewoners: als 55% van de huishoudens heeft aangegeven belangstelling te hebben voor glasvezel kan ook in Molenwaard de schep de grond in. Via (social) media en 8 informatie-avonden voor bewoners informeert de werkgroep alle bewoners en roept zij ieder op zich aan te melden.

“Stichting glasvezel Molenwaard gaat een open netwerk aanleggen waarop alle providers hun diensten kunnen aanbieden. “Vergelijk dit netwerk maar met een spoorlijn, deze wordt ook door  zowel de NS gebruikt maar ook door vrachtvervoerders als bijv. Deutsche Bahn. Maar de rails is eigendom van Prorail.”  aldus Edwin van der Ham, lid van initiatiefgroep Glasvezel Molenwaard tijdens een van de informatieavonden.

Het Gebiedsplatform steunt deze burger initiatieven en faciliteert daar waar mogelijk.

Lees meer op:

Stichting Giessenlandennet

Stichting Glasvezel Molenwaard