Zelforganiserend, hoe werkt dat? De maatschappelijke veranderingen gaan ons allemaal aan en we kennen ze inmiddels wel: de begrippen als ‘participatiesamenleving’, ‘burgerinitiatieven’, ‘zelforganisatie’, ‘doe-democratie’, ‘civil society’. Verschillende termen die langzaamaan gemeengoed beginnen te worden in debatten, beleidsdocumenten, bedrijfsstrategieën, marketingcampagnes en …

24 september 2014: Themabijeenkomst Zelforganiserende Samenleving Read more »

Het onderzoek rondom topdorpen wordt uitgevoerd door Kim Andriessen, stagiair van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. Deze praktijkstage topdorpen wordt uitgevoerd bij het gebiedsplatform Alblasserwaard – Vijfheerenlanden.