Het Gebiedsplatform organiseert dit najaar een participatie avond over het onderwerp “Kleine Windturbines”. Er is grote behoefte aan meer duurzaam opgewekte energie, zijn kleine windturbines dan een mogelijke oplossing?  Willen we in onze regio op meer plekken duurzame energie opwekken …

Save the date: participatieavond 30 november Kleine windturbines Read more »

Bijeenkomst VAB avond

Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing vastgesteld en gereed voor implementatie In november 2017 organiseerde het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een drietal avonden rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De avonden gingen over het landschap, de stoppende boer en …

VAB Beleid vastgesteld en gereed voor implementatie Read more »