Bijeenkomst VAB avond

Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing vastgesteld en gereed voor implementatie In november 2017 organiseerde het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een drietal avonden rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De avonden gingen over het landschap, de stoppende boer en …

VAB Beleid vastgesteld en gereed voor implementatie Read more »

De regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden houdt woensdag 25 september haar jaarlijkse regionale conferentie. Jan Boele van het Gebiedsplatform geeft die avond een presentatie over de contouren van het nieuwe VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid.   De VAB is onderdeel van de …

Gebiedsplatform schetst de contouren van het nieuwe, gezamenlijke VAB beleid Read more »