Coöperatie Alblasserpoort is opgericht

De coöperatie Alblasserpoort is een feit! Dit is een mooi resultaat van een gezamenlijke inspanning van burgers, bedrijven en overheid.

In november jl. zijn er belangrijke stappen gezet om de coöperatie Alblasserpoort concreet vorm te geven. Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Hans Klein
  • Penningmeester: Paul Helvensteijn
  • Secretaris: Folkert Both

Een tiental leden heeft zich ingezet  voor de realisatie van de projecten uit de eerste fase. Hiervoor was met Provincie Zuid-Holland een gebiedsdeal gesloten in het kader van de Groenagenda. De projecten zijn op 31 maart 2014 afgerond. In juni zal de Coöperatie een feestelijke officiële opening van de projecten houden.

Momenteel worden de projecten in de tweede fase voorbereid. Nieuwe initiatieven kunnen nog worden aangemeld. Ook zijn nieuwe leden binnen de coöperatie van harte welkom. Heeft u belangstelling, neemt u dan eens contact op met Folkert Both (Gemeente Molenwaard, telefoon 140184).