De verbindende kracht van het Gebiedsplatform

De verbindende kracht van het Gebiedsplatform

Een aantal dingen die we als mens moeten doen om te overleven zijn ademhalen, drinken en eten. Dit verbindt alle dieren en ook de mens met elkaar. Het Gebiedsplatform heeft daarom het thema voedsel gekozen voor 2020 en 2021. Voedsel verbindt voedsel mensen en dat past helemaal bij het Gebiedsplatform. Verbinden is immers de kernactiviteit van het Gebiedsplatform. De kennis en expertise van de mensen, gecombineerd met het grote breed gedragen netwerk van het Gebiedsplatform zorgen voor deze verbinding.

De missie van het Gebiedsplatform is om in de breedte en in de diepte een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de regio. Vanuit deze missie werken we. We signaleren trends, kansen of bedreigingen, initiëren de nodige acties en zetten processen in gang waar vanuit de maatschappij behoefte aan is of waar we als regio “iets mee moeten”. Zodra het kan, dragen we deze initiatieven over aan anderen, die het verder kunnen uitvoeren of uitbouwen. Zo hebben we in 2017 gesignaleerd dat het thema Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) van toenemend belang voor onze regio zou worden en ook dat er op dat moment onvoldoende aandacht en urgentiebesef was voor het thema. Vervolgens hebben we een bottom-up gebiedsproces georganiseerd om met alle stakeholders een gezamenlijk begrip van de uitdagingen en kansen rondom VAB te vormen. Op basis van de uitkomsten van dit proces hebben we de gemeenten geadviseerd om VAB-beleid te ontwikkelen en vervolgens hebben we proactief bijgedragen aan de totstandkoming van dit VAB-beleid. We kijken terug op een constructief proces van co-creatie en zijn er blij mee dat ook de gemeenteraad het VAB-beleid inmiddels heeft omarmd en vastgesteld. 

We zijn trots op de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en willen samen anderen  zorgen dat we er allemaal trots op kunnen blijven. De verbinding die we allemaal hebben door voedsel zal in de komende periode interactief worden versterkt.