Frits Kool overleden

Maandag 7 augustus 2017 overleed Frits Kool na een tragisch auto-ongeval.

Frits was een biologische boer op het familiebedrijf “De Groene Hofstee” in Hei- en Boeicop in de Vijfheerenlanden.

Frits was erg betrokken bij ons gebied.  Hij streefde altijd naar evenwichtigheid. Een gebied met ruimte voor iedereen, voor natuur en voor de mens.

Hij was onder meer één van de pioniers van Den Hâneker. Ook zat hij een lange periode in het bestuur van Fokveedag Boerenlandfeest. Zijn plotselinge overlijden zorgt dan ook voor een schok in de regio. Als Gebiedsplatform hebben wij veel aan deze man te danken.

Wij wensen de dierbaren en allen die om hen heen staan veel kracht toe, om dit verlies te dragen.


Links