Gebiedsdeal 3 is in de maak…

Op 31 maart 2015 zijn op initiatief van de Gebiedscoalitie AV,  de voorbereidingen voor Gebiedsdeal 3 van start gegaan.Verdiepingsronde opdenksessie 31 maart 2015

Samen met de ruim 45 aanwezigen hebben we de projectideeën die er liggen besproken en gezocht naar de verbindingen die er te maken zijn tussen de initiatieven. Op de website van de Gebiedscoalitie kunt u lezen over deze bijeenkomst, de projectideeën en de vervolgstappen.

Het Gebiedsplatform vormt samen met Overheid, Ondernemers (Blauwzaam) en Onderwijs de Gebiedscoalitie AV.