Gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een feit

Ondertekening gebiedsdeal

Onder het genot van een hapje en een drankje is op donderdagmiddag 4 september 2014  gebiedsdeal  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ondertekend.

Met de ondertekening van deze Groenblauwe Gebiedsdeal hebben Provincie Zuid-Holland en de regionale partijen (o.a. Blauwzaam, Gebiedsplatform, Gemeenten in AV, Drechtsteden, SWEK, VNO-NCW, Waterschap Rivierenland) bekrachtigd dat we samen onze schouders zetten onder de projecten die onze regio sterker maken. Namens het Gebiedsplatform heeft Jacques Verhagen zijn handtekening gezet.

Momenteel wordt gewerkt aan een tweede gebiedsdeal, die voor 1 oktober a.s. bij de Provincie zal worden ingediend.