Gebiedsplatform schetst de contouren van het nieuwe, gezamenlijke VAB beleid

De regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden houdt woensdag 25 september haar jaarlijkse regionale conferentie. Jan Boele van het Gebiedsplatform geeft die avond een presentatie over de contouren van het nieuwe VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid.

Ruilverkavelingsboerderij in de Alblasserwaard

 

De VAB is onderdeel van de agrarische economie, één van de dertien regionaal maatschappelijke opgaves van de RMA. Onderdeel van de opgave Agrarische Economie is zorgen dat in de gehele regio dezelfde aanpak wordt gehanteerd bij vrijkomende agrarische bebouwing. Ook moeten overal dezelfde mogelijkheden zijn voor een passende vervolgfunctie van voormalige agrarische bedrijfslocaties aan de ruilverkavelingswegen.

Inmiddels zijn hierin stappen gemaakt door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van LTO, Boerderij & Erf, Gebiedsplatform en gemeente Molenlanden. Nieuw beleid en een nieuwe aanpak zijn daarvoor ontwikkeld. Tijdens deze presentatie nemen Teunis Jacob Slob (bestuurlijk trekker en wethouder Molenlanden), Jan Boele (Gebiedsplatform) en Lida Bode (projectleider VAB) het publiek mee in de contouren van dit nieuwe beleid.


Tijdens de regionale conferentie zijn bestuurders en ambtenaren uit de AV-gemeenten, de noordelijke Drechtsteden, Altena en West-Betuwe, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, het waterschap Rivierenland, maatschappelijke organisaties en bedrijven welkom. De bijeenkomst start met een film over de opgaven. En we spreken over ons landschap in 2050. Daarna worden zes verschillende presentaties gegeven, iedereen krijgt de gelegenheid om twee presentaties bij te wonen. De bijeenkomst eindigt met een borrel en een informatiemarkt.

 

Aanmelden kan via info@regioav.nl of 085 486 85 40