Han Weber 14 juni bij oplevering projecten Alblasserpoort

Alblpoort-logo-kleur-200Op zaterdag 14 juni a.s. worden de eerste projecten van de Alblasserpoort opgeleverd.  De afgelopen jaren hebben we ons met verschillende partijen ingezet om deze publiek-private samenwerking te ontwikkelen tot Gebiedscoöperatie Alblasserpoort.

De Alblasserpoort kenmerkt zich door bottom-up initatieven, die gezamenlijk gerealiseerd worden. Een mooi stukje co-creatie van maatschappelijke partijen, ondernemers, overheid en particulieren. Deze werkwijze, het zogenoemde “netwerkend werken”  zullen we in de toekomst meer en meer toepassen. Door met elkaar de schouders eronder te zetten en gezamenlijke ambities ook gezamenlijk te realiseren, werken we aan de vitale en duurzame regio.

Gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland, de heer Han Weber,  zal de feestelijke openingshandeling verrichten op het terrein van de Natuur en Vogelwacht “De Alblasserwaard” aan de Matenaweg 1 te Papendrecht. Inloop is om 10.00 uur en het officiële programma is om 13.30 uur afgelopen.

 

Meer informatie over Alblasserpoort:

Download: