Welkom

Welkom

Het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden is in het leven geroepen om de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van advies te kunnen dienen over de ontwikkelingen in het landelijk gebied.
In het Gebiedsplatform zijn een groot aantal organisaties op het gebied van Landbouw, Landschap, Natuur, Recreatie, Cultuurhistorie etc vertegenwoordigd.