Hendrik van Vuren nieuwe voorzitter Gebiedsplatform

Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft per 15 oktober 2014 een nieuwe voorzitter in de persoon van Hendrik van Vuren (1952).Hendrik_van_Vuren_web

Van Vuren, afkomstig uit Noordeloos, werkt sinds zijn afstuderen in 1974 bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM).  FOM initieert, faciliteert, financiert en coördineert  wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de natuurkunde. Er is veel samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven, andere disciplines en organisaties in het buitenland. Van Vuren is bij FOM hoofd van de afdeling Onderzoekbeleid en plaatsvervangend directeur. Vanuit die rol is hij o.a. secretaris van de staatscommissie die het Sectorplan natuur- en scheikunde implementeert, en voorzitter van het bestuur van het Advanced Research Centre voor Nanolithografie, een samenwerking tussen ASML, de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en FOM waar 100 onderzoekers en technici komen te werken.

Sinds 1970 is hij – vrijwel onafgebroken –  bestuurlijk actief geweest in de politiek: Arjos, ARP en CDA. Lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. Tussen 1998 en 2014 was hij 12 jaar raadslid en 4 jaar wethouder van Giessenlanden.  In de plaatsen waar hij woonde was hij actief in de Gereformeerde Kerk als (jeugd)ouderling en diaken. In de jaren ’90 gaf hij als  voorzitter van de bouwcommissie leiding aan de bouw van de Ontmoetingskerk in Noordeloos. Tegenwoordig is hij penningmeester en lid van het College van Kerkrentmeesters.  Hij was in Noordeloos bestuurslid en penningmeester van de vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel. In dat verband was hij ook voorzitter van een bouwcommissie. Verder gaf hij leiding aan de oprichting van het Overlegorgaan Christelijke basisscholen Giessenlanden en was hij daarvan enkele jaren voorzitter. In de jaren ’90 was hij een aantal jaren voorzitter van de Sportvereniging Noordeloos. Ook was hij lid van de Raad van Toezicht van de lokale Rabobank.

Zijn liefde voor de streek en zijn kennis van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn hem van huis uit met de paplepel ingegeven. Van Vuren hecht grote waarde aan het eigen initiatief van burgers en maatschappelijke organisaties. De terugtredende overheid laat zien dat niet alle heil van de overheid verwacht kan worden. Ruim voordat Rutte het woord bedacht, was Hendrik al lid van de participatiesamenleving. Het maatschappelijk middenveld heeft de toekomst, maar doet er wel goed aan nauw met de diverse overheden en waterschappen samen te werken (lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en zo nodig zelfs Europees). Ook het omgekeerde is noodzakelijk. De bereidheid om samen de handen ineen te slaan en de mouwen op te stropen is in de streek van oudsher goed ontwikkeld, de vele coöperaties en het rijke verenigingsleven getuigen daarvan. De leefbaarheid van de streek ligt hem na aan het hart; in het voorkomen van krimp ziet hij een grote uitdaging.

“Als voorzitter van het gebiedsplatform zie ik het als mijn  taak – om samen met medebestuursleden en de aangesloten organisaties – voortdurend te werken aan een agenda met actuele onderwerpen die welbevinden, welzijn en welvaart van de streek en haar inwoners moeten bevorderen. Goed aanvoelen wat er leeft en wat nodig is, is één. Vertaling in aansprekende initiatieven, is twee. En partners mobiliseren die er handen en voeten aan geven, is drie!” Eenvoudig zal dat niet zijn. “Ik zie mijn nieuwe taak vooral als een avontuur. Maar wel als een boeiend avontuur, met mooie doelen die het waard zijn om ervoor te gaan!”