Historische Vereniging Binnenwaard doet mee

Door: Jan Boele
(Voorzitter Historische Vereniging Binnenwaard)
juli 2012

Sinds de zomer van 2009 is het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden actief aan de slag met de ontwikkeling van ons prachtige gebied. Het Gebiedsplatform is een platform dat bestaat uit zesentwintig aangesloten organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Onze Historische Vereniging Binnenwaard heeft ook een belangrijke stem in dit platform. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de provincie Zuid-Holland, de gemeenten en politieke partijen. Het neemt bovendien concrete initiatieven, bijvoorbeeld met het project Alblasserpoort. Het gaat om het gebied bij het gascompressiestation in Wijngaarden. Allerlei instanties, waaronder onze vereniging, kunnen projecten indienen die de Alblasserpoort als geheel landschappelijk en cultuurhistorisch interessant maken.

Een ander initiatief is het project Ons Mijn. De bekostiging van natuur en landschap vanuit de overheid staat onder grote druk. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de kernkwaliteiten van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden behouden blijven? Omdat alle aangesloten partijen samen sterk zijn, heeft het Gebiedsplatform het project Ons Mijn geïnitieerd. Dit project is bedoeld om het gebiedsproces te organiseren waarbij de bewoners of instellingen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden concreet betrokken worden en blijven bij het behoud of het beheer van de karakteristieke elementen met betrekking tot natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie of waterbeheer. Tijdens de 100ste Fokveedag in Hoornaar in oktober 2012 kunt u meedoen! Nieuwsgierig geworden? Volg de pers!

De beide projecten Alblasserpoort en Ons Mijn zijn ook voorbeelden van een versterking van de burgerparticipatie en burgerinitiatieven in ons gebied. De gemeente Graafstroom en ook de nieuwe gemeente Molenwaard stimuleren dit. Wij zijn hier blij mee!