Impressie van Ons Mijn in PlattelandsCafé

De impressie van het PlattelandsCafé van 15 mei 2012 waar het project Ons Mijn is geïntroduceerd staat op de website van Ons Mijn.