In memoriam Teus Korevaar

Op maandag 18 maart 2019 overleed Teus Koorevaar. Teus was sinds de afgelopen zomer ziek en stond toen nog maar enkele maanden voor zijn pensionering. Eind 2018 ontving hij een welverdiende Koninklijke onderscheiding voor al zijn activiteiten naast zijn reguliere werk.

We kennen Teus als iemand die zich tomeloos inzette voor de Alblasserwaard. Hij is bekend als voorzitter van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Lek- en Merwestreek. Vanuit die vereniging maakte Teus vanaf het begin deel uit van het Kernteam van het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Teus stond bekend om zijn enorme kennis van het gebied. Hij was een autoriteit bij wie menigeen te rade ging. Hij was een van de schrijvers van de Visie Beeldkwaliteit van het gebiedsplatform dat in 2014 verscheen. In dit document bracht hij het gebiedsverhaal in beeld. Dit was een belangrijke inspiratie om het landschaps-en omgevingsbeeld te versterken. Met verve presenteerde hij dit op het provinciehuis in Den Haag en aan de wethouders in dit gebied. Dit was zijn ding!

Teus heeft tal van projecten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uitgevoerd. Zijn laatste project was het Rondje Wijngaarden. Hij maakte een fraai boekwerkje met daarin een prachtige wandeling door zijn dorp Wijngaarden met een beschrijving van alle bijzonderheden die je onderweg tegen kan komen.

Kenmerkend voor Teus was, dat hij niet op de voorgrond trad maar zijn werk in bescheidenheid deed.

We missen Teus enorm en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.