Informatiemarkt: Landelijk Gebied Alblasserwaard – 20 november

Informatiemarkt: Landelijk Gebied Alblasserwaard – 20 november

Hoe dragen we samen zorg voor ons gebied? Waar liggen kansen of heb je juist zorgen? Wat is jouw rol en wat zou je hierin willen betekenen?
Het Gebiedsplatform gaat graag met u over deze vragen in gesprek op de Informatiemarkt landelijk gebied Alblasserwaard.
De markt wordt gehouden op 20 november in de Til in Giessenburg, van 18.30 – 22.00 uur. Hopelijk tot dan.

De volledige uitnodiging is nu te downloaden en hieronder te lezen. Hopelijk tot 20 november.


Bent u geïnteresseerd in de toekomst van het landelijk gebied van de Alblasserwaard? Bezoek dan op maandag 20 november tussen 18.30 en 22.00 uur de informatiemarkt in De Til in Giessenburg.
Agrariërs, inwoners, natuurbeheerders, organisaties, ondernemers, stichtingen en iedereen die geïnteresseerd is: u bent van harte welkom!

Wat is er te zien en horen?
Veel agrariërs uit de Alblasserwaard hebben al een aantal keren een ‘boerenavond’ bijgewoond. Het ging op deze bijeenkomsten over het toekomstperspectief van de landbouw in de regio. Op 20 november nemen we íédereen graag mee in alle ontwikkelingen. U kunt dan kramen bezoeken en meer horen over belangrijke vraagstukken op het gebied van klimaat, water en natuur. Er wordt onder andere informatie gegeven over: stikstofbeperkende maatregelen, groenblauwe dooradering en de ontwikkeling van natuurgebieden. Ook delen we inspirerende voorbeelden van initiatieven in het landelijk gebied. Vertegenwoordigers van de overheid zijn aanwezig in een panelgesprek. U kunt uw ideeën geven en vragen stellen. Kortom: er is alle ruimte voor gesprek en dialoog.

Paneldiscussie
Rond 21 uur is er een paneldiscussie waarbij wethouder Jan Lock onder meer samen met de provincie in gesprek gaat over de ontwikkelingen die spelen in de Alblasserwaard. Hoe gaan we om met de natuuropgaven? Wat is de aanpak van PAS-melders? Hoe blijven we goed met elkaar samenwerken? Ze schetsen een richting voor het proces om samen te werken aan de toekomst van het gebied. Hierbij neemt ook een goed financieel perspectief voor agrariërs een belangrijke plek in.

Aanmelden of vragen?
We stellen het zeer op prijs als u zich opgeeft voor de informatiemarkt. Dit kan op
www.molenlanden.nl/landbouw
Met vragen kunt u mailen aan landbouw@jouwgemeente.nl. We reageren zo snel mogelijk of nemen contact met u op. Hier kunt u ook uw vraag of idee kwijt als u er
niet bij kunt zijn op 20 november.

Provincie Zuid-Holland, gemeente Molenlanden en alle participanten kijken uit naar uw komst!