Uitnodiging: informatiemarkt 25 september

Uitnodiging: informatiemarkt 25 september

Maandagavond 25 september organiseert gemeente Vijfheerenlanden weer een informatiemarkt in Huis Het Bosch in Lexmond (Rijksweg 6). Het Gebiedsplatform heeft deze avond ook een stand op de markt. Hopelijk zien en spreken we elkaar de 25ste.

Hieronder de uitnodiging namens Ton van Manen en Michel Houtzagers:

Geachte relatie,

U weet als geen ander dat er grote uitdagingen met betrekking tot het klimaat, het water en de natuur zijn. Dat geldt ook in het landelijk gebied in onze gemeente Vijfheerenlanden. We willen een landelijk gebied dat toekomstbestendig is met perspectief voor iedereen die er woont, werkt en recreëert. Hoe geven we samen vorm aan een toekomstbestendig platteland?

In opdracht van het Rijk heeft de provincie Utrecht een programma voor het landelijk gebied opgesteld. Dat beschrijft wat er voor een gezonde leefomgeving moet gebeuren. Dat gaat over een gezond watersysteem, meer biodiversiteit, minder broeikasgasuitstoot en perspectief voor de landbouw. Daarvoor willen we, gemeente en provincie, graag met u aan de slag. En gelukkig hoeven we niet vanaf nul te beginnen. Hier en op andere plekken in de regio lopen al veel mooie initiatieven. En er is nu ook al veel mogelijk om binnen uw eigen omgeving een verschil te maken.

Wilt u hier meer over weten, inspiratie opdoen? Wees dan van harte welkom op de informatiemarkt op 25 september in Huis Het Bosch in Lexmond [Nieuwe Rijksweg 6]. Op deze informatiemarkt delen we graag inspirerende voorbeelden met u: er zijn marktkramen met mooie voorbeelden van lopende initiatieven, er is een filmzaal met een documentaire over onder andere Zouweboezem en andere korte films en video’s, en er zijn een lezingen over onder meer de landbouwvisie van de gemeente en het programma van de provincie. De inloop is vrij. Kom wanneer u wilt, meteen na uw werk of later op de avond, we zijn er van 17 uur tot circa 22 uur.

Stuur deze uitnodiging gerust door naar uw achterban of andere geïnteresseerden.

Graag tot ziens op 25 september a.s.!

Ton van Maanen                                      Michel Houtzagers

Wethouder Vijfheerenlanden                  Programmamanager Provincie Utrecht

Heeft u hier vragen over? Stel ze via landelijkgebied@provincie-utrecht.nl