Kennisconferentie Landschap maken we samen

groen-verbindtOp donderdag 24 november waren we aanwezig bij de Kennisconferentie Landschap maken we samen van de provincie Zuid-Holland in Spijkenisse. Vanuit het beleidsterrein  Groen was door gedeputeerde Han Weber de wens om in de provincie te komen tot meerjarenplannen Groen. Vanuit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een plan ingediend onder de titel Groen verbindt. Tijdens de kennisconferentie is kennis gedeeld over de manier waarop de diverse regio’s in de provincie deze nieuwe werkwijze aanpakken. Vanuit onze regio verzorgden Rolia Wiggelinkhuijsen en Jan Boele namens de Gebiedscoalitie een workshop onder de titel Hoe houden we het netwerk levend? Krachtig in onze regio is de manier van samenwerken tussen de verschillende partijen en dat de projecten in het meerjarenprogramma bottom up zijn opgehaald en met inzet van ondernemers, onderwijs, maatschappelijk middenveld en overheid worden uitgevoerd. De overheid wil in dit traject ondersteunend en faciliterend zijn. Deze manier van werken oogstte lof bij de deelnemers van de conferentie.

 

Meer informatie

Programma Groen verbindt