Economische kracht in pracht omgeving

Economische kracht in pracht omgeving

Boxblog

Kom en laat je vinden!

Door: Teus Koorevaar (Kernteam Gebiedsplatform AV)

Het was een bijzondere avond die 21e mei 2013 in het Streekcentrum.
Aan tafel zat een brede vertegenwoordiging van  maatschappelijke en bestuurlijke organisaties uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: de Samenwerkende Gemeenten regio AV (Cor Revet), ondernemingsorganisatie VNO/NCW-AV (Mireille Horden), duurzaam ondernemersnetwerk Blauwzaam (Piet  Spruitenburg), Agrarische Natuur Vereniging  Den Hâneker (Kees de Jong),  Groene onderwijsorganisatie Wellantcollege (Jan van Heukelem), Plaatselijke Groep Leadergebied AV (Sjaak Versluis en Marieke Kok), de Samenwerkende Drechtsteden (Kees Koppenol) en tenslotte het Gebiedsplatform AV (Teus Koorevaar), de organisatie die het initiatief voor deze sessie had genomen.

Er was maar één agendapunt: Hoe vinden we aanknopingspunten en bouwstenen voor onderlinge samenwerking, zonder daarvoor nieuwe structuren in het leven te roepen. Onder leiding van Henk Kieft en Marieke Koot van Netwerk Platteland  hebben we die avond onze ambities in beeld gebracht en hebben we gekeken waarmee we onderling een klik hebben. Want het elkaar vinden in samenwerking biedt immers meer kansen, zeker
bij een krimpende conjunctuur. Bovendien kom je ook eerder in aanmerking voor
nationale en Europese geldstromen als je samenwerking handen en voeten weet te
geven. Logisch !

Het is natuurlijk verleidelijk om in te gaan op wat er die avond ter tafel werd gebracht en de boeiende interactie die dat opleverde, maar om niemand tekort te doen verwijs ik liever naar het resultaat:

Het Position Paper Economische kracht in prachtomgeving, dat nog net voor de zomer het licht zag. Het is dus een stuk waar we als deelnemende partijen gezamenlijk achterstaan en wat ieder kan gebruiken in zijn of haar eigen proces of achterban. Kerngedachte is dat economisch succes en vitaliteit op drie peilers rust: gebiedspotenties, bestuurskracht en ondernemerskracht. Het is alleen wel een kwestie van organiseren en het Gebiedsplatform wil daarvoor de katalysator zijn. De partijen maken de ambities in het Position Paper overigens het liefst waar in projecten én in een sterke samenwerking in de
producent-consument-keten.

Nieuwsgierig geworden ?
Lees hier het Position Paper Economische Kracht in Prachtomgeving. Bezoek de bijeenkomsten in de regio, want ook u kunt deelnemer worden in een succesvol gebiedsproces. Komt en laat je vinden !