Op campagne met ‘Het Verhaal in Beeld’

Door: Teus Koorevaar ( Voorzitter van Commissie Beeldkwaliteit)

Streekproducten AV

Wat hebben we te winnen?

Nadat we dit voorjaar de visie beeldkwaliteit hebben uitgebracht gaan we na de zomer met dit unieke streekproduct de boer op in een heuse campagne!
Bij het woord campagne denken we aan het winnen van stemmen, zoals bijvoorbeeld bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, maar iets dergelijks geldt eigenlijk ook voor onze visie, want we hebben wel een boodschap. We willen namelijk zoveel mogelijk betrokkenen winnen voor de gedachtelijn achter de visie: zorg dat bij alles wat er gebouwd of ontwikkeld wordt in de plattelandsruimte, de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek (het verhaal) in beeld blijft, want dat is ons ruimtelijk kapitaal, daaraan ontleent ons gebied haar waarde en identiteit, daarom vinden zoveel mensen ons gebied zo mooi. En dat willen we toch zo houden ?

Dat betekent niet dat alles op slot moet en dat er niets mag, integendeel. Het gebied moet vitaal blijven, er moet geld verdiend blijven worden, maar daarbij moeten we ook trots kunnen blijven op ons gebied, en zijn eeuwenlange wordingsgeschiedenis die nog zo prachtig afleesbaar is in de oude linten, het watersysteem, de ruimte. Daar moeten we met elkaar voor blijven staan, want waar vind je dat?

Hoe werkt het?

Om dat als ontwikkelaar tot uitdrukking te brengen is allereerst bewustzijn nodig, streekbewustzijn om maar zo te zeggen.
Daarom begint onze visie in deel I met het verhaal van de ruimtelijke ontwikkeling, beknopt uiteraard en globaal om u te inspireren en op weg te helpen. Want wanneer u zelf gaat ontwikkelen zal kennisverdieping nodig zijn voor uw specifieke plek en daar kunnen de kennisplatforms (deel II) u dan weer bij helpen.

Deel II is meer een praktisch werkdocument dat met concrete suggesties handreikingen doet voor een reeks van ontwikkelsituaties. Veel breder dan bijvoorbeeld de welstandseis die alleen over gebouwen gaat. Denk aan het camoufleren van gebouwen die we eigenlijk liever niet willen zien in de open ruimte of over het dempen of weer opengraven van sloten, het gebruik van kleur en materialen bij huizenbouw, benutten van cultuurhistorische waarden en kenmerken. Teveel om hier op te noemen. Neem en lees vooral zelf.

En dan de campagne…

Eigenlijk is die al begonnen, eerst in de eigen kring van het gebiedsplatform natuurlijk. Maar inmiddels hebben we de visie op 10 juni ook al gepresenteerd in de open raadsvergadering van de gemeente Molenwaard. De eerste reacties waren positief.
Molenwaard denkt momenteel na over een nieuwe inrichting van de RO-procedures en zij beschouwt onze visie als een interessante bijdrage in de discussie die zij met betrokken partijen aan wil gaan na de zomer. Ook het Woerdens beraad blijkt geïnteresseerd en misschien schuift de provincie ook nog aan. Spannend !

Op 15 juli presenteren we de visie binnen het ambtelijk overleg Ruimte en Duurzaamheid van de regiogemeenten en na de zomer hopen we langs te gaan bij de overige colleges en raden van de AV-gemeenten (geen gemeente uitgezonderd) om de boodschap uit te dragen.
We streven zo uiteindelijk naar een gebiedsbreed commitment voor onze visie en vooral op de uitwerking daarvan. En dat allemaal met als doel dat bij alles wat er ontwikkeld wordt het verhaal in beeld blijft!