Plannen Provincie Zuid-Holland ter inzage

De provincie Zuid-Holland heeft  momenteel ter inzage/inspraak:

  • van 17 mei t/m 30 juni 2012: Ontwerp-Natuurbeheerplan 2013
  • van 25 mei t/m 7 juli 2012: de Ontwerp beleidsvisie Groen, ook wel genoemd: de Groenagenda Zuid-Holland

Het plan zelf is te vinden op http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=93634
(zie de link boven Ecologische Hoofdstructuur)

Het kaartmateriaal is te vinden op http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=natuurbeheerplan

Wij adviseren u kennis te nemen van deze plannen en daar waar u dat nodig acht, gebruik te maken van de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen.

Het is daarnaast mogelijk om als Gebiedsplatform, vanuit de gebiedsvisie,  gezamenlijk een zienswijze in te dienen. Als uw organisatie bij wil dragen aan deze gezamenlijke zienswijze verzoeken wij u uiterlijk 15 juni 2012 uw argumenten aan ons door te geven via info@gebiedsplatform.nl zodat op basis hiervan de gezamenlijk zienswijzen kunnen worden opgesteld en ingediend.