Platform

Platform

Gebiedsplatform AV
(Alblasserwaard Vijfheerenlanden)

In de Alblasserwaard Vijfheerenlanden is een platform in het leven geroepen om Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland,  gemeenten, maatschappelijke en private partijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te adviseren over de ontwikkelingen in het landelijk gebied.
In het gebiedsplatform is een groot aantal organisaties op het gebied van Landbouw, Landschap, Natuur, Recreatie, Cultuurhistorie etc vertegenwoordigd. Met elkaar zetten we ons in voor een vitale regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Link:


Deelnemende organisaties

22 Organisaties uit het maatschappelijk middenveld in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vormen samen het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Link:

Blog

Het Gebiedsplatform wil de aangesloten organisaties graag de gelegenheid geven ontwikkelingen binnen hun organisatie te delen met de andere organisaties. Door informatie, standpunten en meningen met elkaar te delen en bespreken werkt het platform ook echt als een platform.

Link:


Kernteam

Het Kernteam van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden functioneert als bestuur, dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken.

Link:


Commissies

Om het brede terrein waarop het Gebiedsplatform zich beweegt overzichtelijk te houden is een aantal commissies in het leven geroepen met ieder een specifiek deelterrein.


Interessante artikelen en/of projecten