Adviezen & Tarieven

Er is veel gebiedskennis aanwezig binnen de organisaties van het Gebiedsplatform. Deze kennis stellen wij graag ter beschikking aan partijen in het gebied. Heeft u een specifiek vraagstuk op het gebied van cultuurhistorie, natuur, beeldkwaliteit, erfbeplanting etc. dan kunt u advies aanvragen bij het Gebiedsplatform via info@gebiedsplatform.nl  en wij zullen u een inhoudelijke reactie op uw plan of project geven.

Vrijwel alle organisaties werken met vrijwilligers die hun kennis onbezoldigd inzetten, maar wel kosten maken om tot een goed advies te kunnen komen. Denkt u hierbij aan reiskosten voor een bezoek op locatie, kosten ivm team overleg binnen de commissie, kantoormiddelen, porti etc. Om deze dienstverlening ook in de toekomst te kunnen blijven bieden vragen wij per advies een kleine vergoeding voor de onkosten:

  • € 125,-   Eenvoudig advies (max. een dagdeel)
  • € 250,-  Gemiddeld complex advies (max. twee dagdelen)
  • Complexe adviezen: offerte op aanvraag

Deze kosten worden gedeclareerd middels een factuur die bij het advies wordt gevoegd. St. Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is niet BTW-plichtig.