Commissies

Om het brede terrein waarop het Gebiedsplatform zich beweegt overzichtelijk te houden is een aantal commissies in het leven geroepen met ieder een specifiek deelterrein.