Visies

Visies door het Gebiedsplatform ontwikkeld

Naast onze projecten, adviezen en bijeenkomsten willen we  in het bijzonder een aantal visies die door het gebiedsplatform ontwikkeld zijn onder de aandacht brengen.


Visie Beeldkwaliteit

(2014)

In 2014 ontwikkelde de commissie Beeldkwaliteit van het Gebiedsplatform een visie Beeldkwaliteit. Deze visie is bedoeld voor ieder die zich bezighoudt met de ruimtelijke ontwikkeling in het landelijke gebied, zowel groot- als kleinschalig, zowel incidenteel als structureel, zowel beroepsmatig als maatschappelijk betrokken. Kortom, deze visie is voor iedereen!

Het Gebiedsplatform moedigt ieder aan het verhaal dat het gebied door beelden vertelt, te “lezen” en op waarde te schatten.

Naar..


Position Paper Economische Kracht in prachtomgeving

(2013)

In 2013 heeft het Gebiedsplatform het initiatief genomen om met partijen een gezamenlijk ambitiedocument op te stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat door deze onze ambities en energie bij elkaar te voegen we samenwerking kunnen versterken en meerwaarde creëren voor de regio

Naar…

 


Gebiedsvisie Samen werken aan een duurzame toekomst

(2009)

In 2009 heeft het Gebiedsplatform een eigen visie ontwikkeld op de toekomst van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het woord was hierbij aan de streek: een bottom-up proces, waarbij de mensen en organisaties uit de streek samen hebben gewerkt om ambities en visies op elkaar af te stemmen. Het resultaat is de Gebiedsvisie “Samen werken aan een duurzame toekomst”

Naar..