Kernteam

Kernteam

Het Kernteam is als Dagelijks Bestuur van het Gebiedsplatform aangewezen. De procesbewaking, het besturen en het verbinden met de overheden en maatschappelijke organisaties zijn de verantwoordelijkheid van het Kernteam. In het Kernteam hebben, naast het stichtingsbestuur, afgevaardigden van het Gebiedsplatform zitting.

Het Kernteam bestaat uit de volgende personen:

  • Jan Boele (vice-voorzitter)
  • Gerrit de Jong
  • Jacques Verhagen
  • Cor Revet (Adviseur vanuit gemeente Molenlanden)