Organisaties

Het Gebiedsplatform vertegenwoordigt 22 maatschappelijk organisaties in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Deze organisaties komen twee keer per jaar, in april en in november, bij elkaar op de plenaire vergadering van het Gebiedsplatform. Tijdens deze vergaderingen staat het onderlinge contact centraal. Iedere vergadering begint met een “rondje langs de velden” waarbij alle organisaties de gelegenheid hebben te delen wat hen bezig houdt en waar zij zich in de komende periode voor in willen zetten. Door informatie en ambities te delen, wordt de samenwerking bevordert.

Organisatie Website
LTO Noord afd. Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Het Zuid-Hollands Landschap
Den Hâneker
Historisch Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Lek- en Merwestreek
Natuur- en Vogelwacht “De Alblasserwaard”
Natuur- en Vogelwacht “De Vijfheerenlanden”
Boerderij&Erf
Stichting Knotgroep Giessen en Lek
Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart
Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Oasen
Stichting Streekcentrum ‘Het Liesvelt’
Stichting Vrije Recreatie
Vrouwen van Nu
Regionale gemalenstichting
Agrarisch Jongeren Kontakt
VVV Zuid-Holland Zuid
Historische Vereniging ‘Het Land van Brederode”
Overlegorgaan Watersportvereniging Alblasserwaard
Bureau Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Nederlandse Kooikersvereniging
secretariaat info@gebiedsplatform.nl