Projecten

Boxwatdoenwe

Activiteiten en projecten van het Gebiedsplatform zijn erop gericht om samen de kracht en pracht van de regio te ontwikkelen.

Visies

Over de visies + link

Projecten

Het Gebiedsplatform werkt aan een aantal projecten om het toekomstbeeld uit de Gebiedsvisie daadwerkelijk gestalte te geven. Via het menu op deze website kunt u zien welke projecten er zijn en hoe het met de voortgang van deze projecten is gesteld.

Adviezen

Over de adviezen +link

Themabijeenkomsten

Over de bijeenkomsten + link

Blog

Betrokkenen bij de Ablasserwaard-Vijfheerenlanden delen hun visie, mening, waardering of juist kritische noot.  Wij nodigen u uit om uw blog te sturen naar info@gebiedsplatform.nl zodat deze op hier op de website geplaatst kan worden.

Alle personen die een blog inzenden doen dit op persoonlijke titel. De teksten verwoorden  niet per definitie de mening van de organisatie of het Gebiedsplatform.

Daarnaast vragen wij u op respectvolle wijze te schrijven. Teksten die beledigend zijn voor anderen of ruw taalgebruik bevatten, kunnen wij niet plaatsen. Dit geldt ook voor de reacties die via het reactieformulier worden geplaatst.