Alblasserpoort

De ontwikkeling van de Alblasserpoort

Inleiding

De eerste stappen voor het ontwikkelen van de Alblasserpoort liggen inmiddels al weer enkele jaren achter ons. In het voorjaar van 2011 benaderde het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Graafstroom het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met de vraag mee te denken bij de planvorming van het gebied rond het te bouwen gascompressiestation van de Gasunie in Wijngaarden met instandhouding van het gebiedseigen karakter. Het gemeentebestuur en de Gasunie waren overeengekomen dat de Gasunie € 100.000,- beschikbaar zou stellen waarmee toeristische, educatieve en recreatieve doeleinden in dit gebied konden worden gerealiseerd.

Betrokken instanties

Veel van de bij het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden aangesloten maatschappelijke instellingen gingen met een vertegenwoordiging van de gemeente aan de slag. Dit waren

 • Den Hâneker
 • Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard
 • Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
 • VVV
 • Restaurant De Krom
 • Simav
 • Landschapsbeheer Zuid-Holland
 • AWN afdeling Lek- en Merwestreek
 • Sterrenkundevereniging Christiaan Huygens
 • familie Riedijk
 • Schaapskooi Ottoland
 • Gemeente Molenwaard (toen nog Graafstroom)

Ingediende plannen

In de zomer van 2012 hadden alle betrokken partijen hun plannen ingediend. Een vertegenwoordiging van het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beoordeelde samen met de gemeente de plannen. Dit leidde tot het onderstaande, samenhangende geheel.

1. Parkeerplaats en informatiepunt
2. Kunstwerk met veeneiken
3. Overtoom
4. Informatiepaneel donken
5. Informatiepaneel stroomruggen en dubbele achterdijken
6. Toilet en informatiepaneel Historisch Dieselgemaal Polder Sliedrecht
7. Website recreatie en cultuurhistorie
8. Schaapskudde in de Alblasserpoort
9. Ecologische kunstroute
10. Beeldentuin
11. De Kurk
12. Planetenpad
13. Bewegwijzering
14. Route langs N481

Aanvullende middelen

In 2013 hebben alle betrokken partijen veel energie gestoken in de planvorming van hun projecten en is gezocht naar de onderlinge samenhang. Dit is gelukt en heeft geresulteerd in een gezamenlijke projectaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland die als onderlegger diende voor aanvullende subsidies in het kader van de Groenagenda. In de aanvraag is een splitsing gemaakt in de projecten die in de eerste fase al gerealiseerd konden worden en projecten die in de tweede fase verder uitgewerkt worden. De provincie honoreerde de aanvraag. Dat was het sein dat alle projecten uit de eerste fase kunnen worden gerealiseerd.

Gebiedscoöperatie

De grootschaligheid en onderlinge afhankelijkheid waren aanleiding voor de betrokken partijen om niet vrijblijvend met elkaar verder te gaan. Het onderlinge vertrouwen heeft ertoe geleid dat de voorbereidingen voor de uiteindelijke oprichting van de Gebiedscoöperatie Alblasserpoort u.a. vlot verliep. Aan het einde van het jaar is de akte gepasseerd en een bestuur aangetreden.

De weg is geëffend om de verdere vormgeving en inrichting, het beheer en de toekomst van de poort tot de Alblasserwaard op te pakken. Voelt u zich welkom in dit mooie gebied met zoveel bijzondere cultuurhistorische, archeologische, artistieke en landschappelijke elementen die zo dicht bij elkaar liggen dat een dagtocht te voet zeer de moeite waard is!

Downloads:

Gerelateerde berichten: