Gebiedsvisie (2009)

P1000633“Samen werken aan een duurzame toekomst”

In 2009 heeft het Gebiedsplatform een eigen visie ontwikkeld op de toekomst van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het woord was hierbij aan de streek: een bottom-up proces, waarbij de mensen en organisaties uit de streek samen hebben gewerkt om ambities en visies op elkaar af te stemmen. Het resultaat is de Gebiedsvisie “Samen werken aan een duurzame toekomst”

Downloads:

In 2007 hebben de gemeenten van het gebied een gebiedsvisie vastgesteld.

Downloads: