Topdorp

TopdorpDit project topdorpen wordt uitgevoerd door Kim Andriessen, stagiair van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. Deze praktijkstage topdorpen wordt uitgevoerd bij het gebiedsplatform Alblasserwaard – Vijfheerenlanden.

Een belangrijke opgave waar de regio voor staat is die om de dynamiek in deze dorpen te behouden en te stimuleren. Door middel van het investeren in leefbaarheid wordt de kwaliteit van de leefomgeving in de kernen en linten vergroot. In deze stage wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden hoe de leefbaarheid in de dorpen een flinke stimulans kan krijgen. Dit resulteert in een kansenkaart met daarin de kansen die er liggen in de dorpen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Door het bieden en creëren van deze nieuwe mogelijkheden  en uitdagingen kan de ontwikkeling tot topdorp ingezet worden. Het uiteindelijke stagerapport is een handleiding voor de krimpdorpen om middels investering in leefbaarheid de levendigheid in het gebied te stimuleren. Dit raamwerk biedt kansen en aanbevelingen en om de leefbaarheid te vergroten.

Downloads:

Gerelateerde berichten: