Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Vrijkomende Agrarische Bebouwing: Een maatschappelijke uitdaging!

Door problemen met de opvolging, opschalingsdruk en regelgeving zal er de komende jaren naar schatting  ruim 377.026 m2  agrarische bedrijfsoppervlakte leeg komen te staan in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Voor ruilverkavelingsboerderijen is bij het huidige ruimtelijk beleid moeilijk een passende en renderende herbestemming te vinden.

De achterban van het Gebiedsplatform bestaat uit 26 maatschappelijke organisaties uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Vele van deze organisaties zoals LTO, Boerderij & Erf, Natuur-en vogelwachten en Historische Verenigingen hebben raakvlakken met Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Want wat is de invloed op het landschap als zo’n boerderij vrij komt? Blijft de historische waarde, waarmee het verhaal van deze streek wordt verteld wel bewaard? En wat kunnen deze leegkomende gebouwen nog betekenen voor onze streek? Allemaal vragen, die nog maar eens bevestigen dat Vrijkomende Agrarische Bebouwing een maatschappelijke uitdaging is.

Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft daarom een serie van drie bijeenkomsten georganiseerd rondom dit thema. Omdat het thema vele invalshoeken kent, zijn er avonden georganiseerd met het thema natuur & landschap, de stoppende boer en overheid.  Het doel van de avonden was vooral om met elkaar de dialoog aan te gaan: “Wat vinden wij hier nu eigenlijk van?”

Een panklare oplossing bleek nog niet zo eenvoudig. Maatschappelijke organisaties, boeren en overheid zijn zoekende naar een oplossing. “We zullen het samen moeten doen”, was een van de veelgehoorde uitspraken op de avonden.

Een uitgestrekte hand van de overheid en een uitgestrekte hand van het maatschappelijk middenveld. En toch blijkt de afstand hiertussen te groot om tot een gezamenlijke oplossing te komen. “Het Gebiedsplatform wil de schakel zijn tussen deze twee, zo lang de verbinding van nature nog wat lastig blijkt”, aldus vicevoorzitter Jan Boele van het Gebiedsplatform. “Het is onze functie als platform om de verschillende partijen te verbinden”.

Bekijk hier een sfeerimpressie van de avonden.

https://youtu.be/9tTEicCIbJ0

 

Houdt deze website en onze facebookpagina in de gaten voor actuele informatie!