Wandelroutes

De provincie Zuid-Holland heeft geld beschikbaar gesteld om het wandelpadennetwerk in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te verbeteren en uit te breiden.

In een brainstormsessie in 2010 zijn bestaande en nieuwe ideeën samengevoegd.

Downloads: