Samenwerken

Samenwerken
Piet IJssels AV op de kaart (2)Door: Dick de Jong (voorzitter Historische Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)

Vorige maand heeft Piet IJssels in de Spil een uiteenzetting gegeven over hoe we in de regio kunnen samenwerken op het gebied van toerisme en recreatie. Een goed verhaal.
Het komt erop neer dat we elkaar moeten opzoeken en samen arrangementen gaan
afspreken. Samen en op basis van gelijkheid. En laten we vooral het tweede deel
van het woord niet vergeten, werken.

Op die bijeenkomst werd ook een convenant genoemd, dat enkele iconen voordien al
hadden afgesloten. Zij vonden dus kennelijk dat ze boven de samenleving stonden. Intussen is me duidelijk  dat er sprake was van een bepaalde vorm van ‘opgelegd pandoer’. Maar ook op de avond zelf bleek me al snel dat niet iedereen zich de gelijke van de ander voelde.

Ik was daar namens Boerderij & Erf en namens het Historisch Overleg. En passant ook
namens de musea in de streek voor zover die niet zelf vertegenwoordigd waren en
voor Museum De Koperen Knop. Ik had niet de euvele moed om me boven andere te
stellen. Als je een echte streekbewoner bent weet je waarom we dat hier niet doen.