Serie bijeenkomsten Vrijkomende Agrarische Bebouwing

In de Alblasserwaard—Vijfheerenlanden staan we de komende jaren voor een uitdaging: 377.026 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen komt de komende jaren leeg te staan . Een thema dat vele invalshoeken kent en vele van ons op korte of lange termijn zal raken.

 

Thema: De stoppende boer                                             Thema: Overheid
Datum: 8 november 2017                                                Datum: 29 november 2017
Tijd: 19.30 – 22.00 uur                                                     Tijd:       19.30 – 22.00 uur
Locatie: Maria Johanna Hoeve                                      Locatie: Nescio Events
Nieuwendijk 20                                                                    Elzenweg 19
4225 PE Noordeloos                                                             2971 LA Bleskensgraaf

Door problemen met de opvolging, opschalingsdruk en regelgeving zal er de komende jaren naar schatting  ruim 377.026 m2  agrarische bedrijfsoppervlakte leeg komen te staan. Voor ruilverkavelingsboerderijen is bij het  huidige ruimtelijk beleid  moeilijk een passende en renderende herbestemming te vinden.

Deze hoeveelheid vierkante meters roept de vraag op, hoe wij als gebied hier mee om willen gaan. Daarom organiseren wij een serie bijeenkomsten, waarin verschillende invalshoeken belicht worden. Het doel is om een dialoog te voeren over wat we wel en niet wenselijk vinden.

Kom en laat uw mening horen! De avonden worden gebruikt als input voor nog vorm te geven beleid rondom dit thema.

De data van de bijeenkomsten zijn:

  • 11 oktober – thema “landschap”
  • 8 november – thema “de stoppende boer”
  • 29 november – thema “overheid”

Houdt deze website en onze facebookpagina in de gaten voor actuele informatie!