Teus Koorevaar Koninklijk onderscheiden!

Vandaag, zaterdag 3 november 2018, heeft Teus Koorevaar een koninklijke onderscheiding ontvangen: Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Dirk van der Borg sprak zijn bewondering en dank uit, namens de vele maatschappelijke organisaties waar Teus zich zo veel jaren met hart en ziel voor heeft ingezet. Kenmerkend voor Teus zijn zijn trouw, bescheidenheid en zijn warme betrokkenheid bij de streek.

Vanuit het Gebiedsplatform zijn we Teus bijzonder erkentelijk voor al het werk dat hij vanuit het Kernteam en Commissie Beeldkwaliteit heeft verzet. Wat ons betreft een zeer verdiende onderscheiding!

Lees ook:

Artikel in De Merwestreek

Artikel in Het Kontakt