24 september 2014: Themabijeenkomst Zelforganiserende Samenleving

Zelforganiserend, hoe werkt dat?Themabijeenkomst 2014

De maatschappelijke veranderingen gaan ons allemaal aan en we kennen ze inmiddels wel: de begrippen als ‘participatiesamenleving’, ‘burgerinitiatieven’, ‘zelforganisatie’, ‘doe-democratie’, ‘civil society’. Verschillende termen die langzaamaan gemeengoed beginnen te worden in debatten, beleidsdocumenten, bedrijfsstrategieën, marketingcampagnes en subsidieaanvragen en in de media, maar wat betekenen ze in de praktijk? Welke voorbeelden zien we? Welke zijn succesvol, welke niet en waarom? Wat kunnen we hiermee?

Tijdens de themabijeenkomst zal Emiel Rijshouwer, onderzoeker aan de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, hier dieper op ingaan. Aan de hand van uiteenlopende voorbeelden uit binnen en buitenland en met een interactieve insteek slaan we tijdens deze themabijeenkomst een brug naar de ervaringen, omstandigheden en ontwikkelingen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

 

Emiel Rijshouwer

Samen met professor Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar samenlevingsopbouw, doet Emiel Rijshouwer wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van zelforganisatie – idealiter open en collaboratieve netwerken zonder centrale coördinator. Zij vragen zich af en onderzoeken of en hoe en onder welke omstandigheden via bottom-up initiatief gemeenschappelijke voorzieningen worden georganiseerd, welke initiatieven verdwijnen, welke opkomen en wat de levensvatbaarheid van initiatieven bepaalt.

 

Download